De utvecklar vindturbinblad i trä


Stora Enso och startup-företaget Voodin Blades ska utveckla vindturbinblad i fanerlaminatträ och planer finns på ett 80 meter långt rotorblad.

Skogsbolaget Stora Enso och det tyska startup-företaget Voodin Blades har undertecknat ett samarbetsavtal för att utveckla vindturbinblad i trä.

Målet är att utveckla miljövänliga alternativ till vindturbinblad och skapa en konkurrenskraftig och pålitlig leveranskedja. De bägge företagen håller just nu på att producera och installera ett 20 meter långt rotorblad för ett vindkraftverk på 0,5 megawatt och det även planer på ett vindrotorblad på hela 80 meter.

Enligt Stora Enso är företaget en ledande global leverantör av fanerlimmat trä, ett byggmaterial som är väl lämpat för vindkraftverk. Samarbetet ska stärka Stora Ensos strategiska utbud av innovativa lösningar som ersätter mindre miljövänliga material med förnybara alternativ i trä.

– Med tanke på den pågående energikrisen och de högt ställda miljömålen har efterfrågan på vindkraft aldrig varit större. Genom samarbetet med Voodin Blades kan vi ännu snabbare utveckla en hållbar och konkurrenskraftig leveranskedja för att tillgodose den växande marknaden för vindturbinblad, säger Lars Völkel, vice vd för träprodukter på Stora Enso.

Vindturbinblad produceras oftast av glas- och kolfiber – energiintensiva, icke förnybara plaster tillverkade av petrokemikalier som är svåra att återvinna. Tio tusentals förverkade rotorblad ligger just nu på deponi. Genom att utveckla rotorblad av förnybart material som trä kan Stora Enso och Voodin Blades göra bladen lättare och minska deponering och beroendet av fossila bränslen.

Stora Enso levererar  virke till de nya rotorbladen. Det första kommer att tillverkas av Stora Ensos fanerlaminatträ en träprodukt med hög lastbärighet som klarar de krafter som stora rotorblad utsätts för.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se