De satsar på utsläppsfria maskiner

Tillsammans med Skanska i Norge bygger nu maskinentreprenören Marthinsen & Duvholt en portfölj av utsläppsfria maskiner. Målet är att minska företagets klimatpåverkan. I maskinparken finns bland annat en Hitachi Zeron ZE350 för kabeldrift och från vecka 8 en batteridriven Cat Z-line 320.

Tillsammans med Skanska i Norge bygger nu maskinentreprenören Marthinsen & Duvholt upp en portfölj av utsläppsfria maskiner. Målet är att minska företagets klimatpåverkan.

Utsläppsfria byggarbetsplatser står tydligt på myndigheternas dagordning. Både i Norge och Sverige. Tillsammans med Skanska har Marthinsen & Duvholt sett samma önskan i sitt kundsegment. Därför finns det nu en klar övergripande ambition bland de två aktörerna att möta detta behov.  

– Utsläppsfri teknik kommer att bidra till det gröna skiftet i branschen. Vår partner i detta, Skanska har genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete redan bidragit till utvecklingen av utsläppsfria maskiner. Utbudet av dessa maskiner är fortfarande begränsat, men efterfrågan är stor. Samtidigt skapar den tydliga efterfrågan förutsägbarhet för de investeringar som behövs. Tillsammans med Skanska förbereder vi oss för den utsläppsfria framtiden, säger Anders Gørrissen, arbetsmiljöledare och miljöchef på Marthinsen & Duvholt.

Marthinsen & Duvholts utsläppsfria maskinportfölj börjar bli imponerande. Utsläppsfria grävmaskiner, hjullastare och arbetsbilar finns på plats och används i projekt idag. Lastbilar är nästa steg.

 – Tillsammans med Skanska har vi ett långsiktigt mål att halvera våra utsläpp från anläggningar till 2030 och vara klimatneutrala i hela leveranskedjan 2045, förklarar Anders Gørrissen.

 Stor efterfrågan på marknaden har gjort att Marthinsen & Duvholt har valt att investera maskinparken. Bland annat har de gått samman med Skanska för att investera i en utsläppsfri Cat Z-line 320 grävmaskin på batteri, dessutom finns det också konkreta planer på att beställa en Hitachi ZE85 och en Hitachi ZE135.

Skanskas direktör för hållbarhet och miljö, Randi Lekanger, ser fram emot att följa Marthinsen & Duvholt vidare och fortsätta samarbetet. Hon pekar också på några utmaningar som måste lösas i framtiden.

– Erfarenheterna från användningen av utsläppsfri teknik är goda, men vi står inför vissa utmaningar. Drifttiden minskas något och infrastrukturen och tillgången till el är inte alltid optimal. Därför blir planering nyckeln till framgång. Det är oerhört viktigt att behovet av kraft och el kartläggs tidigt i projektet och att tillgången säkerställs. Dessutom ser vi vikten av klimatredovisning så att man i givna situationer kan titta på alternativa lösningar för att minska klimatpåverkan, säger Randi Lekanger.

På Fornebu arbetar Skanska och Marthinsen & Duvholt tillsammans med grundarbeterna för det stora utvecklingsprojektet ”Fornebubanen”. Huvudsyftet med projektet är att etablera en färdig bygggrop redo för nästa kontrakt. Det stora utvecklingsprojektet är den största tunnelbaneanläggningen i Norge på senare tid. Projektet har mycket höga klimatambitioner, men det har varit utmaningar relaterade till el och den leverans som en elektrisk maskinpark kräver.

– Vi löste det genom att etablera ett nytt växtflöde i ett tidigt skede. Projektet lyckades lokalisera en äldre transformator i en av de gamla flygplanshängarna som kunde leverera kraft till maskinerna med hjälp av mindre förändringar så att maskinparken kunde drivas. För detta projekt var detta en bra lösning, men inte alla projekt är lika centralt placerade. Därför är det spännande att vi nu vet att mobila lösningar också erbjuds på marknaden som vi hoppas kunna testa i framtiden, avslutar Anders Gørrissen.

 På Fornebu-projektet finns för närvarande drift på en Hitachi ZERON ZE350 på kabel och en Cat Z-line 320 på batteri, samt flera elektriska byggfordon. Dessutom har underleverantören Norsk Sanering Service en Cat Z-line 320 för batteridrift samt en lastväxlarbil som drivs av biogas.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se