Dannemora: Uppdaterad genomförbarhetsstudie visar på potential för gruvstart

Slutsatsen i en genomförbarhetsstudie för Dannemoragruvan är att ägaren Grangex nu bör gå vidare till nästa steg i utvecklingen och projektfinansieringen. Gruvan förväntas ha en livslängd på 11 år. Foto: Per Eriksson

I december 2022 meddelade gruvbolaget Grangex resultaten av genomförbarhetsstudien för den helägda Dannemoragruvan, 11 mil norr om Stockholm, ett projekt för höghaltigt magnetidkoncentrat.

Grangex meddelar nu resultaten från den försenade och uppdaterade genomförbarhetsstudien för Dannemora-projektet, som bekräftar gruvans tekniska och ekonomiska lönsamhet som producent av höghaltigt magnetitkoncentrat. Studien genomfördes av det brittiska konsultföretaget SLR Consulting i enighet med JORC-koden.

Tillsammans med bolagets nyligen genomförda förvärv av den nedlagda Sydvaranger-järnmalmsgruvan i Norge, innebär slutförandet av den uppdaterade feasibility-studien för Dannemora ytterligare framsteg i bolagets strategi att bli en ledande oberoende producent av högkvalitativa järnmalmsprodukter för den globala gröna stålrevolutionen, skriver Grangex i ett pressmeddelande.

”Dannemoras produkt kommer att vara avgörande för den globala stålindustrin när den övergår till mer hållbara metoder för stålproduktion”

SLT Consultings slutsats är att Dannemoraprojektet, baserat på resultaten i den uppdaterade genomförbarhetsstudien och framtida marknadsförväntningar, bör gå vidare till nästa steg i utvecklingen och finansieringen av projektet. Vidare har SLR Consulting identifierat ett antal potentiella möjligheter att ytterligare förbättra och optimera utvecklingen av Dannemora, vilka nu kommer övervägas av Grangex som äger Dannemoragruvan.

Grangex kommer nu, tillsammans med sina rådgivare, att fortsätta utvecklingen av Dannemora mot ett slutgiltigt investeringsbeslut.  Bolaget kommer att offentliggöra ytterligare information om utvecklingen av Dannemora-projektet när så är lämpligt.

– Idag offentliggör vi den uppdaterade feasibility-studien för Dannemora som visar gruvans potential att bli en producent av högvärdigt magnetitkoncentrat för den europeiska och globala stålindustrin. Dannemoras produkt kommer att vara avgörande för den globala stålindustrin när den övergår till mer hållbara metoder för stålproduktion med ett mål om betydande utsläppsminskningar av koldioxid, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg & anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se