Cementa satsade på effektiva dumprar

Som arbetsledare gläds Marie Apelgren över de nya Volvomaskinernas positiva påverkan på lönsamheten.
– Grovt räknat har produktiviteten ökat med cirka 30 procent. Vi får helt enkelt ut mer kalksten ur dagbrottet till fabriken. Foto: Peter Holgersson.

Bytet av tipptruckar mot dumprar blev ett lyft för Cementa i Skövde. Produktiviteten ökade med närmare 30 procent och produktionen flyter smidigare.– Nu är lagret med kalksten alltid välfyllt på fredagarna, säger Marie Apelgren, arbetsledare i berget.

Kalkbrytning för tillverkning av cement är en gammal tradition i Våmb strax utanför Skövde. Redan 1924 började Billingens stora naturtillgång brytas och då, på 20-talet, fanns ett tiotal cementfabriker i Sverige.

I dag återstår två – i Slite på Gotland och just Cementa i Skövde – som båda ägs av den tyska koncernen Heidelberg Cement. Fabriken i Skövde, med 95 anställda, har en kapacitet på cirka 2 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 600 000 ton per år.

Av tradition har utlastningen av kalksten i dagbrottet skett med två tipptruckar som lastar 37 ton vardera. Det var effektivt, men kalkylen förändrades i ett slag när Volvo CE – på Baumamässan 2016 – presenterade A60H, en dumper i 60-tonsklassen. Det togs in i beräkningarna när Cementa skulle byta ut tipptruckarna i slutet av förra året.

– Vi ville testa A60H i produktionen. Om det fungerade, skulle det betyda stora förbättringar. Dumprar är ju dessutom mer flexibla, säger Marie Apelgren.

I september förra året kom de stora dumprarna på plats. Och några månader senare en ny L350H som ersatte den gamla hjullastaren i samma storlek.

– Visst, det var lite inkörningsproblem i början, men det har vi kommit över. Nu är vi mycket nöjda. Inte minst förarna som har fått en mycket bättre arbetsmiljö, dumpern har en betydligt bättre komfort, dessutom går den tystare. En utmaning återstår dock, att sänka ljudbilden vid lastning. Det är något vi ska lösa tillsammans med Swecon.

Som arbetsledare gläds Marie Apelgren över de nya maskinernas positiva påverkan på lönsamheten.

– Grovt räknat har produktiviteten ökat med cirka 30 procent. Vi får helt enkelt ut mer kalksten ur dagbrottet till fabriken. Det märks tydligt på fredagarna. Numera är lagren fulla när det blir helg, tidigare hade vi svårt att hinna med.

På grund av tidsbristen hann förarna tidigare inte med att köra bort skrotsten från dagbrottet. Det lades därför ut på en extern utförare.

– Med de stora dumprarna hinner vi även med det. Naturligtvis ökar det också lönsamheten.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

På Bauma 2016 lanserades Volvo A60H, en dumper i 60-tonsklassen. Den togs in i beräkningarna när 
Cementa skulle byta ut tipptruckarna förra året. Foto: Peter Holgersson.
I september förra året kom de stora dumprarna på plats. Och några månader senare en ny L350H som ersatte den gamla hjullastaren i samma storlek. Foto: Peter Holgersson.