Bra resultat trots avmattning för Sveaskog

s_sveaskog_W5A4347

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari-september 2019 uppgick till 1.133 miljoner kronor (1.031), en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period 2018. Det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet enskilt var också bättre och uppgick till 301 miljoner kronor (256).

Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med sex procent till 5.396 miljoner kronor (5.076). Priserna ökade i genomsnitt med nio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med fyra procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor har ökat.

Det operativa rörelseresultatet ökade med tio procent och uppgick till 1 133 miljoner kronor (1.031). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för skogsvård har ökat. Fjolårets resultat belastades av merkostnader (25 miljoner kronor) kopplat till de omfattande skogsbränderna förra sommaren. Resultatet från övriga fastighetsaffärer har minskat.

Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent.(5,2).

Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 426 miljoner kronor (206), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se