BillerudKorsnäs bäst i branschen på hållbarhet

Hållbarhetsanalysföretag Sustainalytics rankar BillerudKorsnäs som det mesta hållbara bolaget att investera i inom förpackningsbranschen i ESG Risk Ratings. För bolaget är förstaplatsen ännu ett kvitto på att dess gedigna hållbarhetsarbete har lönat sig. BillerudKorsnäs rankas sedan tidigare av Dow Jones Sustainability Index som världens mest hållbara förpackningsföretag.

I hållbarhetanalysföretaget Sustainalytics årliga utvärdering bedöms BillerudKorsnäs ha en låg riskexponering och en stark hantering av hållbarhetsfrågor. BillerudKorsnäs får ESG Risk Rating-poängen 10,0, där låga siffror betyder låg risk, och placerar bolaget på en förstaplats av samtliga utvärderade förpackningsföretag. 

Sedan förra året har BillerudKorsnäs förbättrat sitt ESG-betyg och avancerat till plats 88 av de över 12 000 företag som ingår i Sustainalytics bedömning. Enligt Sustainalytics är BillerudKorsnäs globalt det företag med lägst hållbarhetsrisk inom sin industri, och rankas därför som nummer ett av sammanlagt 80 förpackningsbolag. BillerudKorsnäs bedöms även ha lägre ESG-risk än samtliga pappers- och skogsföretag som ingår i Sustainalytics utvärdering. 

– Förbättringen är ett kvitto på att vårt hårda och strukturerade hållbarhetsarbete, där vi fokuserar på områden där vi kan göra störst skillnad, även premieras från ett investerarperspektiv, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs. 

Områden där BillerudKorsnäs position bedöms vara särskilt stark är koldioxidutsläpp från den egna produktionen samt arbetet med hälsa och säkerhet. 

– Jag blir dagligen påmind om hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för såväl institutionella investerare som småsparare. Därför är det väldigt glädjande att vi får så bra betyg av Sustainalytics, säger Lena Schattauer, IR-chef på BillerudKorsnäs.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se