Betalar dubbel bonus för massaved

trave

Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för massaved som köps av dem fram till 31 maj i år. De investeringar som Metsä Group har gjort under de senaste åren höjer betydligt efterfrågan på inhemskt virke.

Bioproduktfabriken som startades i augusti 2017 höjer redan ensam efterfrågan på barrträdsmassaved med cirka fyra miljoner kubikmeter per år.

– Vi har hela tiden betonat, att vi vill köpa den större virkesvolym som våra investeringar kräver av våra ägarmedlemmar i Finland, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä. Genom kampanjen med dubbel bonus vill vi rikta ökningen i efterfrågan uttryckligen till vår medlemskår. Samtidigt uppmuntrar vi skogsägarna att sköta om gallringsavverkningarna, vilka är viktiga för skogens tillväxt och diameterutveckling.

Storleken på den dubbla bonus som betalas för massaved beror på mottagen virkesvolym och kundnivå.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se