Bergtäkt i Norge certifierad för biologisk mångfald

NCC har certifierat Hedrum bergtäkt i Larvik kommun i sitt interna certifieringssystem för biologisk mångfald, NCC Kielo. Det skriver NCC i ett pressmeddelande.

– Vi började arbetet i höst med att miljöcertifiera Hedrum bergtäkt för en Kielo-anläggning. Vi engagerade Asplan Viak som tillsammans med sin ekolog hjälpte oss att kartlägga den biologiska mångfalden kring krossanläggningen i Hedrum. För oss på NCC är det viktigt att göra vad vi kan för att underlätta biologisk mångfald på de platser där vi har krossverk. Vi på Steinmaterialer tar material från naturen och då måste vi kunna bidra till utveckling på andra sätt, säger direktör för NCC Steinmaterialer, Frode Jørgensen.

Kielo är förkortningen för finska ”KIviaineksen Elävä LuontO”, som betyder ”levande natur av sten”. 

Konceptet startades av NCC i Finland, därav det finska namnet. För att bli en NCC Kielo-plats finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas, inklusive en kartläggning av livsmiljötyper för att kartlägga karakteristiska arter i området, sätta mål för området och en grundlig planering av aktiviteter som kan bidra till att skapa önskade förutsättningar för biologisk mångfald.

NCC har som mål att främja ett varierat biologiskt liv i krossanläggningarna. Det finns flera metoder som bidrar till ökad livslängd i områdena runt våra krossverk. Bland annat genom att lämna stora stenar lockas flera typer av djur till platsen och genom att bevara och skapa vattenytor i olika storlekar lockas insekter och fåglar. I rapporten från Asplan Viak bekräftades flera områden där biologisk mångfald fanns.

– Vi på Asplan Viak tycker att det har varit väldigt spännande att arbeta med Kielos naturkartläggning för krossanläggningen i Hedrum och få inblick i de ambitioner som NCC har för att förbättra miljökvaliteten i sina anläggningar. Vi arbetar med hållbarhets- och miljöhänsyn i alla våra uppdrag och tycker det är särskilt inspirerande att vara med på att förbättra naturkvaliteterna i ett område som idag kännetecknas av tung industriell utveckling, säger Anne Karen Haukland i Asplan Viak.

För att fortsätta arbetet med biologisk mångfald har NCC nu fått en lista över åtgärder som kan vidtas för att ytterligare förbättra den. Bland annat ska man titta på hur man kan underlätta mer vatten för att öka komponenten av insekter och amfibier.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se