Arbetssjukdomarna sjunker i byggbranschen

_W5A2833

Inom byggverksamheten minskade arbetssjukdomarna med 18 procent 2017 jämfört med föregående år. Arbetssjukdomarna har gått ner kraftigt under 2000-talet och nu har vi den lägsta nivån någonsin.

Frekvensen av arbetssjukdomar inom byggsektorn är nu bara hälften så hög som tillverkningsindustrin i övrigt.

– Den positiva utvecklingen fortsätter vilket är ett resultat både av ett intensifierat arbetsmiljöarbete i våra medlemsföretag och den tekniska utvecklingen, säger Björn Samuelson, expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier.

Antalet registrerade arbetssjukdomar inom branschen för år 2017 var 623 stycken, 1,8/1000 sysselsatta. Det är ungefär en arbetssjukdom per en miljon arbetstimmar.

Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av till exempel belastningsskador, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden.

Den i särklass vanligaste arbetssjukdomen är fortfarande belastningsskador, 57 procent av alla arbetssjukdomar men belastningsskadorna har minskat med 21 procent från föregående år.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se