Användning av byggmaterial ökar

bygghandeln_tappar

Det totala värdet av byggmaterial, som används till ny- och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus samt privata och offentliga lokaler, beräknas ha ökat med 25 procent 2016 enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg.

Nybyggnad av flerbostadshus samt privata lokaler, som inbegriper kontor, handel och hotell visade starkast tillväxt förra året. Utvecklingen hittills i år tyder på en fortsatt stark tillväxt, enligt Jens Linderoth på Industrifakta.

Om man räknar med de projekt som har startats under första kvartalet har vi redan nått upp till en tredjedel av förra årets helårsvolym av byggmaterial för flerbostadshus och lokaler. Baserat på denna tillväxttakt skulle helårvolymen kunna växa med närmare 30 procent i år.

Industrifakta är dock något mer försiktiga i sina bedömningar om den fortsatta utvecklingen i år och förväntar sig en inbromsning för lokalbyggandet under andra halvåret.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se