Antalet avverkningar minskar – trots borren

_W5A5629

Den anmälda arealen i avverkningsanmälningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent. 

Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götaland. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna.

Den totala anmälda arealen i oktober uppgick till 28 166 hektar för hela landet, vilket är 21 procent lägre än för samma månad 2018 och strax under medeltalet för perioden 2007-2019.

Hittills i år har 230 636 hektar anmälts för avverkning. Nedgången i anmäld areal sedan september gör att årstakten minskar något (2 procent) jämfört med de tio första månaderna 2018.

Gotlands län visar den största minskningen 78 procent (26 hektar), men då den produktiva skogsarealen på Gotland är liten får förändringar i anmäld areal stort procentuellt utslag. Dock är det den lägsta anmälda arealen sedan 2012 och en tredjedel av genomsnittet 2007 – 2019. I Blekinge län minskade arealen med 69 procent till 209 hektar, vilket är den lägsta nivån på 13 år. Hallands län visar även för oktober en stor minskning 45 procent (263 hektar), jämfört med samma period 2018. Det är den lägsta nivån på sju år.

Ett annat län som uppvisar stora minskningar är Jönköpings län med 53 procent, vilket är den lägsta på 11 år och under medeltalet för perioden 2007-2019. Även Kronobergs län har den lägsta nivån på 11 år och en minskning med 49 procent till 536 hektar. Västra Götalands län har en minskning på 48 procent till 1 111 hektar, vilket är den lägsta nivån på 12 år.

I Kalmar län är minskningen 41 procent jämfört med oktober 2018 men in nivå med medeltalet för perioden 2007 – 2019. Det samma gäller för Gävleborgs län, som har en minskning med 47 procent till 2 077 hektar. Minskningen i Jämtlands län är 33 procent jämfört med oktober 2018 och det är den lägsta nivån för oktober sedan 2007.

Fem län uppvisar ökade anmälda arealer för oktober, varav fyra län visar mycket kraftiga ökningar. Samtliga län med kraftig ökning av anmäld areal ligger i Svealand. I Västmanland var ökningen för oktober 92 procent till 672 hektar jämfört med samma period förra året, vilket är den högsta nivån sedan de stora skogsbränderna i länet 2014. Örebro län har en ökning med 64 procent till 1 423 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007.

I Södermanlands län ökade anmäld areal med 54 procent jämfört med oktober 2018. Det är den högsta nivån sedan 2007 och knappt 20 procent högre än medeltalet för perioden 2007 – 2019. Uppsala län hade en ökning på 32 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och drygt 33 procent högre än medeltalet för perioden 2007 – 2019. Orsaken i alla fyra länen är med största sannolikhet de stora problemen med angrepp av granbarkborre. I Uppland förklaras den kraftiga ökningen även av stormen Alfrida i januari som uppskattningsvis fällde över 1 miljon kubikmeter skog.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se