5G viktigt för fjärrstyrda skogsmaskiner

Eftersom det kommer att dröja innan 5G är så pass utbyggt att det kan användas brett i skogsindustrin testar Skogsforsk nu med lokal 5G som kommer att bli ett viktigt komplement. Foto: Per Eriksson

För att kunna utveckla fjärrstyrda skogsmaskiner krävs fungerande telekommunikation, men skogen dämpar signaler och räckvidd.

Skogforsk har därför jämfört 5G-systemet med andra alternativ.

För att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska kunna fungera i praktiken är kanske den allra viktigaste frågan tillgång till fungerande telekommunikation med hög kapacitet i skogsterräng.

Enligt Skogforsk är räckvidden för lokal 5G mer än tio gånger bättre än Wi-Fi och skog dämpar signalerna för båda överföringstyperna. Förutom skogens täthet tros våta väderförhållanden förkorta räckvidden.

I Skogforsks undersökning jämfördes 5G med alternativa tekniker, både för fjärrstyrning lokalt vid avverkningstrakten och fjärrstyrning av maskiner från längre avstånd. projektet utfördes i det nyligen etablerade Troëdsson Forestry Teleoperation Lab utanför Uppsala.

Fjärrstyrning med 5G kunde likställas med att fjärrstyra med Wi-Fi-teknik. Fördröjningen och videokvalitet bedömdes vara helt acceptabla, men olika resultat beroende på vilken variant som användes på maskinen.

Bäst stabilitet och prestanda uppnåddes med en uppställning där två separate routrar användes. Det säkerställde att styrsystemet kunde arbeta närmast oberoende av videosystemet.

När detta projekt startades i augusti förra året var 5G-systemet och i synnerhet den teknik som benämns ”Industry Connect” relativt nytt och några utvärderingar i större omfattning hade inte genomförts. 

Projektet var ett av de första i världen med att testa lokalt 5G-system. Uvtecklingen och förståelsen för 5G-systemen från det att projektet startade 2020 tills idag har gått fort framåt och denna studie har varit en vikt pusselbit i utvecklingen.

Projektet har finansierats av stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsstiftelse.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se