23 miljoner till skogsforskning

Nu är årets utlysning från den allmännyttiga skogsförvaltaren Skogssällskapet med närstående stiftelser öppen. Skogssällskapet lyser ut 20 miljoner kronor och tre närstående stiftelser lyser samtidigt ut totalt 3 miljoner kronor.

Skogssällskapet finansierar skoglig forskning, kommunikation och kunskapsspridning inom det breda området skogshushållning och naturvård, men i år lyfts också några specifika fokusområden fram: skogsskador, orsaker till minskad tillväxt samt AI i skogen.

– Enligt Riksskogstaxeringen har tillväxten i den svenska skogen minskat de senaste åren. Torrsommaren 2018 lyfts fram som en möjlig orsak, men det här är ett område där det behövs mer kunskap. Två andra högaktuella områden är AI, som exploderat i samhället under senaste året, och så skadeproblematiken i skogen, där vi ser nya skadegörare och ökande skador, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapets utlysning är öppen fram till 16 oktober för svenska och finska universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten. Även ideella organisationer kan söka medel.

– Skogssällskapet sköter och utvecklar skogar utifrån varje ägares mål. Avkastningen delar vi ut till forskning som bidrar till ett mer hållbart skogsbruk, så det känns jätteroligt att få öppna årets utlysning, berättar Karin Fällman Lillqvist.

De tre närstående stiftelserna Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning lyser samtidigt ut totalt 3 miljoner kronor. De närstående stiftelserna håller sin utlysning öppen fram till 16 november.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se