Undersökningstillstånd förlängs med ett år

Regeringen vill ge prospekteringsföretag, som enligt gällande regler inte har någon möjlighet till förlängning av sina undersökningstillstånd, ett extra år för att mildra effekterna av covid-19. Förslaget skickas nu till Lagrådet för granskning och gäller företag som är inne på sista förlängningen och som har undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020.