Peab förvärvar YITs beläggningsverksamhet

Fr v: Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, vd och koncernchef YIT, signerar avtalet. Foto: Jyri Laitinen
Fr v: Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, vd och koncernchef YIT, signerar avtalet. Foto: Jyri Laitinen

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark.

Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.

Peab är idag en ledande aktör vad gäller tillverkning och utläggning av asfalt liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Nu expanderar Peab verksamheten genom att förvärva YITs motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1700 medarbetare.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2,96 miljarder kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: