Volymrapport – ny funktion i SkyView

Nu lanserar mätteknikföretaget SkyMap den nya funktionen i  Volymrapport i SkyView. 

Med funktionen kan man välja vilka av de volymer som beräknats i Skyview som man vill inkludera i rapporten och få en sammanställning både visuellt och i siffror. Man får en bättre överblick över de befintliga massorna på ett arbetsområde och dessutom detaljerad information om vilka volymer och typer av material man har.

– Detta är en starkt efterfrågad funktion från våra kunder inom mark och anläggning, men vi har också fått positiva reaktioner från kunder inom materialåtervinning, täkter och deponier och från mätkonsulter som gör inventeringar. Vi tror att detta kommer att förenkla mycket och skapa en bättre överblick i deras verksamheter, säger Jon Bengtsson som är grundare och vd på SkyMap.

Man kan välja om man hämta ut rapporten som en ren textfil för att kunna arbeta vidare med siffrorna i Excel eller Numbers. Man kan även få ut rapporten som en PDF-fil med allt sammanställt med översiktsbilder och tabeller.

– Detta är ännu ett steg mot att automatisera framdriftsrapporteringen vilket är ett viktigt mål för oss. Vi började i våras genom att göra det möjligt visualisera det klassificerade punktmolnet i SkyView. I april släppte vi tilläggstjänsten att vid molnprocessering automatisk generera en markmodell utifrån de punkter som klassificeras som mark. Med volymrapporten tar vi oss ännu ett rejält kliv närmare målet säger Jon Bengtsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se