Volvos siffror över förväntningarna

Volvokoncernens rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 7.058 miljoner kronor. Enligt Placera.nu var genomsnittet av 17 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 6.135 miljoner kronor.

– Under det tredje kvartalet ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo.

Efterfrågan på lastbilar i Europa förbättrades successivt under kvartalets lopp när fraktvolymerna kom tillbaka, men även som en
konsekvens av viss uppdämd efterfrågan efter den låga aktivitetsnivån orsakad av nedstängningar tidigare under året. Efter det svaga Q2, förbättrades även den Nordamerikanska lastbilsmarknaden under Q3 driven av högre fraktvolymer och ökade fraktpriser. Förbättringen drevs framför allt av lastbilar för regional- och fjärrtrafik.

I Europa ökade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 21% till 19.728 lastbilar. Ökningen i orderingången är en kombination av god efterfrågan under tredje kvartalet 2020 och en relativt svag orderingång samma kvartal föregående år. Under 2019 var orderingången under det första halvåret förhöjd på grund av förköp inför nya regler för färdskrivare som infördes i juni. Leveranserna av tunga och medeltunga lastbilar i Europa minskade med 17 procent till 14.741 fordon. Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar steg till 15,8 procent (15,3) till och med augusti medan Renault Trucks marknadsandel var 8,7 procent (8,6).

Efter ett svagt andra kvartal, som var starkt påverkat av COVID-19-pandemin, återhämtade sig bygg- och anläggningsaktiviteten i de flesta marknader under det tredje kvartalet, och mot slutet av kvartalet var utnyttjandegraden i kundernas maskinflottor tillbaka på i stort sett samma nivå som föregående år. Dock gick den europeiska totalmarknaden ned med 19 procent till och med augusti. De flesta större marknader, såsom Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norden och Ryssland visade nedgångar på grund av den osäkerhet som skapas av den pågående COVID-19-pandemin.

Under de senaste kvartalen har de globala lagren av nya maskiner, inklusive återförsäljarlager, minskat avsevärt och återförsäljarna fyller nu på sina lager för att möta den ökade efterfrågan. I Europa var orderingången 28 procent högre i kvartalet, med ökningar i större marknader såsom Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland. Den nordamerikanska orderingången var 30 procent högre, framför allt driven av efterfrågan på medelstora och stora maskiner.

Marknaden för industrimotorer för maskinapplikationer bromsade in på grund av en nedgång i anläggningsmaskinsoch jordbrukssegmenten på de flesta marknader förutom Kina. Efterfrågan på gruvutrustning var relativt stabil, särskilt i Kina och Australien. Marknaden för industrimotorer för kraftgenerering har börjat återhämta sig efter nedgången under andra kvartalet.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se