Utställning av och om återbrukad betong

Utställning av och om återbrukad betong under H22 City Expo i Helsingborg visar vägen för cirkulärt byggande. Stadsmässan arrangeras i Helsingborg mellan den 30 maj och 3 juni.

På stadsmässan H22 City Expo, som arrangeras i Helsingborg 30 maj–3 juni, kommer det att presenteras idéer för hur nya bostäder  och byggnader kan byggas med återbrukade betongelement framöver.

–I minst ett halvt sekel har betong varit världens mest använda byggmaterial. Betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall och är koldioxidkrävande. Trots en stor potential återbrukas en väldigt liten del av betongen, säger Erik Stenberg arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) i Stockholm.

Genom ett europeisk forskningsprojekt vill man ändra på det. Forskningsprojektet ReCreate är ett internationellt EU-finansierat projekt som i SVerige projektleds av KTH som tillsammans med bostadsbolaget Helsingborgshem och betongproduktföretaget Strängbetong återbrukat betongelement från bland annat rivningshus i bostadsområdet Drottninghög i Helsingborg. 

Den återbrukade betongen används nu som byggmaterial i det svenska projektets pilotprojekt som blir en del av stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg i sommar.

– Genom att återbruka betongelement och utveckla cirkulärt byggande kan det i framtiden gå att minska klimatpåverkan och avfallsvolymer. Projektet utvecklar och undersöker de förändringar som behövs i hela byggprocessen när betong återbrukas; från rivning, till design av ny byggnad, och till nedmontering, för att se hur det går att använda hela eller delar av betongelement i nya byggnader, förklarar Erik Stenberg.

Det var i januari 2020 som Helsingborgshem började riva tre flerfamiljshus i Drottninghög för att ge plats åt det nya stadskvarteret. I samband med rivningen demonterades och bevarades betongelement som nu analyserats och återbrukats inom projektet ReCreate.

– Under H22 vill vi sprida kunskap och hoppas kunna inspirera fastighets- och byggbranschen till fortsatt utveckling inom återbruk, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem.

–Det blir såklart fokus på hur nya byggnader kan skapas med gamla betongelement. Vi kommer att presentera och visa hur själva utställningsbyggnaden har byggts och vi kommer att ha 3D-printade modeller av spjutspetsprojekt från våra ReCreate-kollegor i Finland, Tyskland och Nederländerna på plats. Nästa generations arkitekter från KTH har gjort studentprojekt utifrån de återbrukade betongelementen från Drottninghög och dess dimensioner och förutsättningar, berättar Erik Stenberg.

Som en del av H22 City Expo på Drottninghög kommer det att visas upp flera förslag på återbruk av betongelement.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se

–I minst ett halvt sekel har betong varit världens mest använda byggmaterial. Betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall och är koldioxidkrävande. Trots en stor potential återbrukas en väldigt liten del av betongen, säger Erik Stenberg arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) i Stockholm.  Foto: Christer Gummeson.