Sveriges Byggindustrier: Fler bostäder kräver fler som bygger

bjorn_wellhagen

SCB:s statistik för 2016 visar att antalet färdigställda bostadslägenheter är det högsta sedan 1992. I flerbostadshusen var 54 procent av nybyggnationerna hyresrätter. Sveriges Byggindustrier gläds åt den starka konjunkturen.

”Vi är glada över att bostadsbyggandet har tagit fart. Noterbart är att mindre lägenheter ökar mest. Branschen tar ansvar för ett blandat bestånd. Fler unga vuxna ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden”, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Men nuvarande takt på bostadsbyggandet är ändå inte tillräcklig för att uppfylla bostadsmålet om 700 000 nya bostäder fram till 2025. För att få fram ännu fler bostäder krävs ännu fler som bygger.

”Byggbranschens problem är inte brist på konkurrens, utan brist på arbetskraft. Rekryteringsbehovet de kommande fem åren uppskattas till 40 000 personer. Nästan sju av tio medlemsföretag har i dag svårt att hitta personal. Tyvärr är fördelningen mellan olika branscher inom vuxenutbildningen alltför skev. Det gör att byggtakten kunde ha varit ännu högre.”, fortsätter Björn Wellhagen.

Totalt 42 441 bostadslägenheter färdigställdes i nybyggda hus under 2016.