Sveriges bästa maskinlag utsett

Precisionsjakten, Sveriges största tävling för skogsmaskinlag någonsin, har avgjorts. Vinnare blev det tre man starka Granvikslaget, som huvudsakligen arbetar i Närke kring Askersund. Laget utgörs av skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarföraren Andreas Johansson. Foto: Pernilla Widén
Precisionsjakten, Sveriges största tävling för skogsmaskinlag någonsin, har avgjorts. Vinnare blev det tre man starka Granvikslaget, som huvudsakligen arbetar i Närke kring Askersund. Laget utgörs av skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarföraren Andreas Johansson. Foto: Pernilla Widén.

Precisionsjakten, Sveriges största tävling för skogsmaskinlag någonsin, har avgjorts. Vinnare blev det tre man starka Granvikslaget, som huvudsakligen arbetar i Närke kring Askersund.

– Det är en välförtjänt totalseger. Det här toppenlaget har ökat kvaliteten på våra produkter genom att ta mätprecisionen till en ny nivå, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Precisionsjakten handlar om skördarnas, mätprecision. Omkring 230 maskinlag över hela Sverige har deltagit i tävlingen som pågått sedan den 1 februari. Och nu koras alltså det lag som har presterat det allra bästa resultatet; Granvikslaget i Sveaskogs resultatområde Södra Bergslagen som utgörs av skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarföraren Andreas Johansson.

– Sveaskogs målsättning med Precisionsjakten har varit att öka fokus på kvaliteten i våra avverkningar och särskilt på mätnoggrannheten hos de maskiner som avverkar åt oss. Och vilket gensvar vi fått! Dels i de konkreta resultaten – vi kan på ett helt annat sätt garantera en kvalitet mot våra kunder nu – men framförallt tänker jag på gensvaret hos många maskinlag som verkligen ansträngt sig för att visa vad de kan, säger Mattias Forsberg och fortsätter:

– Vi är också glada för gensvaret hos maskinleverantörerna som hjälpt sina märkesförare. Dels med snabb teknisk support och service där det funnits problem, dels med rena uppgraderingar av de aggregat som behövt det. Vi uppskattar även det goda samarbetet med BioMetrias skördarrevisorer, som bidrar till kvalitetsstämpeln och gör att vi kan bekräfta att det verkligen är solida resultat för de lag som tagit sig hela vägen upp på prispallen.

Sveaskog vill entusiasmera till förbättring och premiera goda insatser.” Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog.

Mattias Forsberg framhåller att tävlingsmomentet i sig varit ett intressant format för att driva frågor som annars är mycket av vardagsförbättringar:

– Det har gått mycket fortare fram än förväntat. När alla frågor utmanas till max ger det oss bra feedback på hur våra arbetsrutiner kring kvalitet kan vidareutvecklas, berättar han.

Det finns även en utvecklande del i Precisionsjakten, eftersom Sveaskog testat ny teknik och nya metoder för att kommunicera och återkoppla kring maskinlagens dagliga arbete.

– Det har varit en hög användning av de kvalitetsrapporter vi tagit fram. Det är mycket tillfredställande att se vilken nytta vi kan skapa med modern IT-teknik, exempelvis i form av direkt online-återkoppling till våra maskinlag på det arbete de utför. Just tätare feedback har efterfrågats av många, och det här är ett sätt att möta det, säger Mattias Forsberg.

– Det är jätteroligt med det engagemang vi ser hos våra maskinlag, men också hos våra maskinleverantörer som vill hjälpa sina märkesförare att lyckas, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Syftet med tävlingen är att öka kvaliteten på Sveaskogs produkter genom att ta mätprecisionen till en ny nivå. Sveaskog vill entusiasmera till förbättring och premiera goda insatser.

Mattias berättar att resan egentligen började redan för ett år sedan, och att det skett förbättringar över tid ända sedan dess. Men tävlingseffekten är uppenbar.

– Vi ser en tydlig turboeffekt sedan vi drog igång Precisionsjakten den 1 februari. Nu har förbättringsarbetet tagit ordentlig fart!

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

granvikslaget-pa-sin-skordare