Sveaskog levererar trots skogsbränderna

20171027_104628

Sommarens extrema värme som ledde till omfattande bränder i Sverige har medfört en enorm belastning på skogsbruket. Under juli och augusti stod avverkningen i Norr- och Västerbotten helt stilla i cirka fem dagar. I dagsläget är produktionen över normalkapacitet.

Det står nu klart att Sveaskog kommer klara alla leveranserna till kunderna i Norr- och Västerbotten.

– När avverkningstakten i skogen gick ned slog det direkt på leveranserna till våra kunder. Men genom att fokusera på avverkning, transporter och import har vi nu klarat alla leveranser. Det är mycket värdefullt med tanke på den fina konjunkturen för produkterna från skogen, säger Sveaskogs marknadsområdeschef Anette Waara.

Den senaste uppskattningen från Skogsstyrelsen är att cirka 25 000 hektar har brunnit i Sverige under sommaren 2018. Sveaskog har preliminära siffror på egna skador som totalt uppgår till 3 800 hektar, av vilka 550 hektar är naturvårdsskog. Framförallt är det Gävleborgs och Norrbottens län som har drabbats.

De torra markerna medförde att det krävdes stor försiktighet i avverkningsarbetet. För att kunna avverka har Sveaskog sökt efter alternativa avverkningsplatser, avverkat på nätterna och även under vissa perioder och i olika geografier tvingats stoppa avverkningen helt.

– I juli gick vi ut med information om att produktionsbegränsningen kommer att påverka vår förmåga att leverera vissa produkter i delar av landet. Vi förde en dialog med våra kunder om hur leveransmöjligheterna skulle kunna förbättras under kommande veckor och månader. Men nu är vi tillbaka på att kunna leverera till våra kundersäger marknadsområdeschef Anette Waara.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se