Nu startar produktion av återbrukat tegel

Nu startar Brukspecialisten Sveriges första storskaliga produktion för rensning av tegel. Redan nu går det att ta emot tegel från rivningar av fasader runt om i landet och produktionen planeras att vara i drift under hösten.

Danmark är idag ett föregångsland inom återbruk av tegel. Där finns idag en etablerad storskalig återbruksindustri. Efter cirka 15 års samlade erfarenheter från deras återbruk kan man idag se vissa lägsta nivåer som måste användas som måttstock för framtidens fasader.

– Under en längre tid har vi funderat på hur vi kan nyttja potentialen i de material vi sätter samman som fasadsystem. En sak har utmärkt sig. De fasader vi står bakom måste vi kunna ta ansvar för. Det material som används skall i en framtid kunna gå att nedmontera och återbruka. Vi vill inte lägga ribban vid endast materialåtervinning, utan att det skall kunna rivas och sedan direkt via återbruk sättas upp som nya fasader, säger Jacob Steen, vd på Brukspecialisten.

Fasadtegel har en extrem hållbarhet och livslängd jämfört med andra fasadmaterial. Teglets långa livscykel kompenserar dess klimatpåverkan vid tillverkningsprocessen. En livscykel som även har minimalt underhåll och ger väldigt vackra fasader. Med rätt kvalité på tegel kan livslängden vara flera hundra år.

Brukspecialistens ambition är att förlänga livscykeln genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras ska klara flera livscykler genom återbruk. Uppstarten av återbruksproduktionen tillsammans med deras nya koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som Brukspecialisten säljer ut på marknaden skall gå att nedmontera och återbruka.

– För att uppnå detta krävs en uppryckning från vårt håll. Främst har vi gjort en översyn på det fasadtegel vi projekterar in i våra fasadlösningar. För att möjliggöra framtida återbruk behöver teglet ha en viss kvalité. Främst är det en hög tryckhållfasthet på tegelstenen som klarar av rivningsprocessen samt återbruksprocessen där sten och bruk skall separeras. Har stenen för låg tryckhållfasthet kommer stenen gå sönder antingen vid rivningen eller under återbruksprocessen. Vi kan då inte säkerställa att de sten som kommer ut på marknaden igen har rätt kvalité gällande de CE- och Eurocode-normer eller de frostgodkännanden som krävs.

För att få fram tillräckliga volymer av återbrukat tegel krävs också att fler aktörer i branschen får upp ögonen för vilket värde en tegelfasad som rivs har. Inför rivning erbjuder Brukspecialisten en tidig konsultation och kommer ut för att ta tester på de sten som skall rivas. Detta är ett viktigt steg för att kunna avgöra att stenen som skall återbrukas kommer hålla rätt kvalité så att CE-normer och frostskyddsgarantier kan ges det återbrukade teglet. När tegelfasaden sen skall rivas behöver rivningsentreprenören utföra en så kallad selektivrivning, där tegelmassorna separeras från övriga material och skonsamt läggs upp för transport till återbruksproduktionen. Väl på plats kommer stenen rensas och även testas under själva produktionen så att rätt kvalité kan säkerställas.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se