Stark efterfrågan på lastbilar i Europa

_dsf0957

I november 2016 ökade efterfrågan på nya lastbilar i EU med 13,2 procent till 203.799 enheter, efter en nedgång i oktober. Tillväxten är kraftig i alla segment och på alla större marknader.

Den italienska marknaden uppvisade den största ökningen (+ 70,2%), följt av Frankrike (+ 15,0%), Spanien (+ 14,2%), Storbritannien (+ 3,7%) och Tyskland (+ 1,8%). Det visar statistik från branschorganisationen Acea.

Registreringarna av tunga lastbilar ökade kraftigt (+ 12,1%) jämfört med november förra året, till totalt 25.156 enheter. Bland de fem stora marknaderna, Italien (+ 90,7%), Spanien (+ 25,1%) och Frankrike (+ 14,4%) registrerade den högsta tillväxttakten , medan efterfrågan på tunga lastbilar i Tyskland minskade något.(-1,2%)

Sammantaget för årets elva första månader har efterfrågan på nya tunga lastbilar fortsatt att öka (+ 11,9%), med 267.987 nya fordon som har registrerats i EU. Samtliga större marknader har bidragit positivt till den totala uppgången, särskilt den italienska (+ 41,9%) och franska (+ 13,6%) som utmärker sig med tvåsiffriga ökningar.

Registreringarna av lätta lastbilar upp till 3,5 ton i EU steg med 13,5 procent i november. Detta efter en avmattning i oktober till totalt 168.667 enheter. Efterfrågan drevs huvudsakligen av Italien (+ 66,0%), Frankrike (+ 16,1%) och Spanien (+ 11,9%), medan de brittiska (+ 2,5%) och tyska (+ 2,1%) marknaderna bara uppvisade måttliga ökningar.

Registreringarna av lastbilar i mellansegmentet, över 3,5 ton ökade med 12,8 procent jämfört med november förra året.

Sammanlagt registrerades 31.555 nya lastbilar över 3,5 ton i Europeiska unionen. Bland de större marknaderna, visar resultatet för mellansegmentet små skillnader jämfört det tunga segmentet. De italienska registreringarna mer än fördubblades (+ 105,2%) i november, Spanien (+ 23,0%), Frankrike (+ 15,0%) och Storbritannien (+ 11,7%).

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se