Skogforsk testar fjärrstyrd skotare

_W5A5418

Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan fjärrstyras. Målet är att föraren ska kunna köra maskinen lika bra som vanligt, men på distans. Maskinen visades nyligen upp på Skogsforsks fältlabb i Jälla strax utanför Uppsala.

En skogsmaskin som styrs från kontoret är målet för Skogforsks nya stora forskningssatsning på framtidens skogsteknik – Troëdsson Forestry Teleoperation Lab. Genom fjärrstyrning skulle maskinförarjobbet bli attraktivt för betydligt fler människor i framtiden, vilket är en av huvudanledningarna till satsningen.

Fjärrstyrningen är byggd på pendelarmsskotaren Xtractor XT28 som är konstruerad och byggd av Extractor i Bollnäs.

De sex hjulen sitter på varsin pendelarm. Med hjälp av sensorer och ett avancerat styrsystem anpassar maskinen deras höjd till hinder på marken vilket ger en jämn gång även i svår terräng.

En annan ny lösning på konceptskotaren är att den har två styrleder, istället för en. Det gör att maskinens hjul följer varandra bättre. Marktrycket är lika på båda sidor, vilket minskar risken för markskador.

– Även om vi har en maskin som kan fjärrstyras redan idag, befinner vi oss tidigt i processen. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Martin Englund,  forskare, Skogforsk Människa/maskin-interaktion.

Konceptskotaren XT28 har byggts av eXtractor AB. Skogforsk har testat maskinen och programmerat styrsystemet med stöd från Bosch Rexroth, KTH och Linköpings Universitet.

Nyligen inreddes ett kontor i en byggbod i direkt anslutning till Skogforsks testbana i Jälla där maskinens fjärrstyrning testas. Kontoret är komplett med tv-skärmar och ”riktiga” reglage för manövrering av maskinen.

– Även om vi har en maskin som kan fjärrstyras redan idag, befinner vi oss tidigt i processen. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Allt från brandsäkerhet till brist på täckning och liknande, säger Martin Englundforskare, Skogforsk Människa/maskin-interaktion.

Projektet genomförs tillsammans med Voysys, som är experter på bildbehandling och bildströmmar. Finansieringen kommer till stor del från Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond.

– När maskinerna blir fjärrstyrda på riktigt är det tänkt att man initialt har en arbetsbod placerad i direkt anslutning till den trakt där man för tillfället avverkar. Det innebär att man kan upprätta en uppkoppling med det befintliga 4G-nätet eller via ett lokalt wifi-nät, säger Tobias Semberg, ingenjör på Skogsforsk.

Maskinen har fyra kameror riktade framåt och föraren styr maskinen med vanliga maskinkontroller. Föraren manövrerar maskinen genom att titta på bildskärmarna eller med VR-glasögon. Dessutom får man med den lösningen dessutom direkt tillgång till maskinen. Trots att maskinen är fjärrstyrd måste den tankas och servas av människor på plats. Med fullt utbyggt 5G-nät kommer maskinen i princip kunna fjärrstyras från vilken plats som helst på jorden.

Text & foto: Per Eriksson.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

skogforsk_fjarrstyrd_skotare

_W5A5419

Martin Englund, forskare, Skogforsk människa/maskin-interaktion.
Martin Englund, forskare, Skogforsk människa/maskin-interaktion.
Tobias Semberg, forskare på SKogforsk.
Tobias Semberg, forskare på Skogforsk.