Skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365

En användarvänlig app i kampen mot granbarkborren är den tekniska lösningen som vinner årets Hack for Sweden 365. ”Laget har på kort tid tagit fram en lösning som vi tror snabbt kan komma till nytta i kampen mot granbarkborren”, är en del av juryns motivering.

Lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola tog hem första priset i Hack for Sweden 365 som avgjordes i helgen.

”Det vinnande laget har utifrån en tydlig målgrupp riktat in sig på att nå de som verkligen behöver nås. De har visat att enkelhet också kan vara innovativt och att det finns en poäng med att kunna skapa största möjliga nytta med enklast möjliga lösning”, är juryns motivering.

En inventering av årets granbarkborreskador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten. Årets Hack for Sweden har presenterat en reell samhällsutmaning, som Skogsstyrelsen, Rymdstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gemensamt står bakom.

Myndigheterna har bidragit med geodata och analysfunktioner och de tävlande lagen har även fått tillgång till skogliga grunddata och andra öppna myndighetsdata.

– Ett av våra mål som behovsägare är att stimulera till användning av våra öppna data för att lösa ett allvarligt problem för skogs-Sverige, säger Alice Högström, projektledare Geodata för skogsskador på Skogsstyrelsen som suttit i juryn för årets Hack for Sweden.

Hack for Sweden 365 ska bidra till att synliggöra samhällsbehov, bli en naturlig startpunkt för innovation och en aktiv bidragsgivare till den digitala välfärden.

–Det är härligt att se den innovationskraft som finns bland deltagarna. De tre finallagen har olika bakgrund och förutsättningar men har alla visat upp en förmåga att ta sig an ett komplext problem och lösa det på ett briljant sätt. Jag är så imponerad, säger Bengt Djuvfeldt, projektledare Nationellt skogsdatalabb på Skogsstyrelsen.

– Vi ser fram emot att träffa vinnarlaget och höra närmare om hur de vill gå vidare med sin lösning.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se