Skanska får miljardorder i New York

Skanska har tecknat ett avtal med Penn District Station Developer LLC om att renovera avgångshallen tillhörande Pennsylvania Station Long Island Rail Road (LIRR) i New York, New York, USA. Kontraktet är värt 3,2 miljarder kronor, och kommer att ingå i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Kontraktet inkluderar design och konstruktion av utvidgningen av avgångshallen som finns på 33:e gatan, inklusive höjda takhöjder, uppgraderad belysning, digitala informationsskärmar samt tekniskt och elektriskt arbete för att ta fram nya ytor och andra stationsförbättringar. I enlighet med amerikanska funktionshinderlagen (ADA) inkluderar kontraktet uppgraderad åtkomst från avgångshallen till tågplattformarna, inklusive installation av en ny hiss.

Byggnadsarbetena är påbörjade och planeras vara färdiga under första kvartalet 2023.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se