Skanska deltar i bygget av världens längsta och djupaste tunnel

Vägdirektör Ingrid Dahl Hovland och Skanska Norges vd Ståle Rød skrev den 12 december i fjol på kontraktet för bygget av den norra delen av Boknafjordstunneln.

Skanska har tecknat kontrakt med norska Vägverket om att bygga en del av en större undervattenstunnel i Roglands län i Norge. Tunneln med dubbla rör, 10,5 meter, kommer bli världens längsta och djupaste undervattenstunnel.

Värdet på kontraktet är cirka 5 miljarder norska kronor, medan den totala kostnaden för projektet är 22 miljarder.

 E39 Rogfast är uppdelad i flera entreprenader och kontraktet som Skanska tecknat avser bygget av den norra delen av den totalt 2,67 mil långa undervattenstunneln mellan Randaberg i söder och Bokn i norr.

Skanska ska bygga en tvåfilig tunnel från Bokn i norr och halvvägs mot  Kvitsøy, total 1,85 mil tunnel. Dessutom ska de bygga två kilometer väg ovan jord.

När E39 Rogfast står färdig kommer den att vara världens längsta och djupaste undervattenstunnel och vägsystemet kommer ha stor betydelse för hela regionen. Det maximala djupet kommer ligga på 392 meter under havsytan.

Tunneln kommer att bidra till minska restiden mellan Stavanger och Bergen med 40 minuter och underlätta en utökad bostads- och arbetsmarknad i regionen.

Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad och Skanska fick uppdraget efter en upphandling. Byggstart sker under årets första kvartal och projektet kommer vara slutfört under tredje kvartalet 2029.

Skanska kommer att genomföra projektet nästan helt på egen hand. Ett antal företag och enheter i Skanskakoncernen kommer att invilveras occh i synnerhet dotterbolaget Vassback & Stol kommer att ha en central roll.

Projektet att ha en genomgående hög bemanning och i genomsnitt kommer cirka 150 medarbetare att vara knutna till projektet där upp till hälften i personalstyrkan kommer att ha lokal anknytning.

– I det här projektet har vi samlat den kompetens vi har inom den norska byggbranschen, och det faktum att vi kan genomföra ett så stort och komplext projekt i egen regi visar hur viktigt det är att bygga norsk yrkeskompetens utifrån den norska. modellen, säger Anders Geirsta, verkställande direktör med ansvar för byggverksamheten i Skanska Norge.

Tunnelarbetena kommer att utföras av byggregion Transport och Energi. Vassback & Stol kommer att ansvara för byggnationen i dagzon, väg i tunneln samt ansvara för all transport av tunnelmaterial från mellanlager i tunneln. Totalt ska 8,5 miljoner  schaktmassor transporteras ur tunneln. Byggregionen Industri, Bro och Marin kommer att ha ansvaret för alla konstruktioner och marina arbeten. Entreprenadservice kommer att leverera all sprutbetong i tunneln och genom SkKanska avdelning i Stavanger kommer leverera all riggserice.

 – Vi ser verkligen fram emot att kunna hjälpa till att förverkliga Rogfast tillsammans med vår goda kund Statens vegvesen. Det är ett projekt som kommer att påverka hela regionen och underlätta vardagen för många människor. Projektet ligger också mitt i kärnområdet för vårt dotterbolag Vassbakk & Stol, säger Ståle Rød, vd för Skanska Norge i en kommentar till kontraktskrivningen.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se