Skanska bygger Forum Medicum i Lund

Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga nya Forum Medicum i Lund. Totalt rör det sig om cirka 15 000 kvadratmeter forsknings- och utbildningslokaler åt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ordern är värd cirka 450 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2020.

I Forum Medicum samlas större delen av den medicinska fakulteten vid Lunds universitet i ett hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum. Byggnaden kommer att bli sex våningar hög samt ett källarplan. Forum Medicum har ritats av Henning Larsen Architects.

Ordern är värd cirka 450 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2020.

Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2020 och byggnaden ska stå färdig under våren 2023.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se