Satsning på fjärrvärmen i Mölnlycke

FINE2215

Som en del i expansionen på bostäder och verksamhetsfastigheter i Mölnlycke byggs fjärrvärmen ut i en snabb takt.

Energimässigt är det cirka 1GWh per år som de senaste åren har valt fjärrvärme framför andra alternativ, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 50 medelstora villor. Under 2019 genomförde Solör Bioenergi två nya anslutningar och tecknade avtal med flera kunder i Mölnlycke för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen. Nu arbetar Solör vidare för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi med olika typer av energilösningar.

Kunderna till Solör Bioenergi i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några av de större kunder är Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam. Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen i Solsten som består av en biobränslepanna med kondensor, med en avgiven effekt av ca 12 MW, en biooljepanna samt en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

Inom Solör Bioenergi finns olika värmelösningar beroende på kunden behov.

Under 2019 genomfördes två nya anslutningar i Mölnlycke och avtal tecknades på utbyggnad av cirka 300 meter nytt kulvertsystem. Solör Bioenergi arbetar nu för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se