Så ska Sverige bli världsledande på skogsbaserad biodrivmedel

_DSF1751

År 2045 ska Sverige ha en helt fossilfri fordonsflotta. Stora satsningar görs nu på nya biodrivmedel med restprodukter från skogen som råvara – något som innebär stora fördelar för både skogsindustrin, klimatet och Sverige som har goda chanser att bli världsledande på området.

I dagsläget används ungefär 9,5 miljoner kubikmeter drivmedel per år i Sverige. Av dem är cirka 7-8 miljoner kubikmeter fossila bränslen. De tekniska förutsättningarna för att börja tillverka biodrivmedel i större skala är goda – fram till nu har problemet främst handlat om att det inte funnits tydliga styrmedel och regelverk för att kunna göra de tunga investeringar som krävs.

Men under nästa år förväntas ett nytt regelverk för biodrivmedel träda i kraft som innebär krav på minskad klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs. Regelverket innehåller en reduktionsplikt som innebär en skyldighet för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. De företag som inte uppnår satta mål får betala en hög avgift vilket snabbt förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel.

– För Sveaskog är det intressant att satsa på biodrivmedel eftersom det ger möjlighet att förädla både skogens och skogsindustrins restprodukter. Genom att använda den här biologiska, förnybara och klimatsmarta resursen vinner vi dessutom andra stora fördelar i form av minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning i glesbygden där råvaran tas fram, säger Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation hos Sveaskog.

Tack vare god tillgång på råvara, en storskalig och konkurrenskraftig skogsindustri, högkvalitativa forskningsplattformar och en stark petrokemisk industri med betydande raffineringskapacitet har Sverige goda förutsättningar att bli världsledande på biodrivmedel baserade på skogsråvara.

– Det är bra att vi i Sverige kan kliva fram och visa att det här är möjligt – inte bara tekniskt utan att det också är ett lönsamt sätt att bidra till klimatnyttan. För Sveriges del innebär det dessutom att vi kommer att kunna minska vårt importbehov av drivmedel och kanske till och med kan exportera, såväl produkter som teknologi och kompetens inom detta spännande område säger Jan Wintzell.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se

skogsbaserad_biobransle