Så ska byggbranschen bli fri från kriminalitet

Byggnads och Byggföretagen har kommit överens om att inrätta en gemensam åtgärdskomminsion för att bekämpa fusk och kriminalitet i byggbranschen. Fr.v: Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen, Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Fackförbundet Byggnads och branschorganisationen Byggföretagen har enats om att inrätta en gemensam kommision för åtgärder som ska bekämpa arbetslivs-kriminaliteten i byggbranschen.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver de bägge organisationerna att kommisionens uppgift blir bland annat att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli bli fler och mer effektiv.

– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling. Att kontrollerna måste bli fler och effektivare är tydligt, både från myndigheternas och parternas sida, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Enligt Byggnads och Byggföretagen har arbetslivskriminaliteten i byggbranschen blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad under de senaste tio åren. En granskning från det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen visar på en omfattande kriminalitet. I de värsta avarterna talar vi om ren jobbtrafficking och ett cyniskt utnyttjande av människor.

– Den svenska modellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för att kontrollera att lagar och avtal följs. Detta ansvar tar vi varje dag. Men det räcker inte. Tillsammans måste vi göra ännu mer. Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Vi vill fortsätta att verka för en bransch som i stället är attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

De flesta analysernas gemensamma nämnare är att dagens kontrollsystem inte är tillräckliga för att förhindra kriminella aktörer från att etablera sig på svensk arbetsmarknad.

Därför har Byggnads och Byggföretagen enats om en gemensam åtgärdskommission med syfte att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna kan skärpas och arbetslivskriminalitet och osund konkurrens ska motverkas.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se