Så minskas fusket i byggbranschen

Tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser – det ger resultat. 31 kontroller som omfattar drygt 1100 byggarbetare visar på en rad brister som ogiltiga ID-handlingar och illegal arbetskraft.

I juni förra året tecknade Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder en avsiktsförklaring för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor på bolagens byggarbetsplatser. Idag är modellen för Rättvist byggande fullt ut implementerad.

– Rättvist byggande är ett effektivt sätt att komma åt fusket i byggbranschen, och det finns en stor kraft i att vi hela tiden delar med oss av lärdomar och vässar våra metoder. Att vi dessutom är fyra bolag som står bakom satsningen ger en enorm styrka, säger Allan Leveau, chef för nybyggnad på Svenska Bostäder.

Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och kartläggning av hela kedjan av entreprenörer till oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Alla större projekt kontrolleras och sen förra sommaren har bolagen gjort sammanlagt 31 kontroller.

– Vi har kartlagt alla underentreprenörer och leverantörer som jobbar på våra byggen. Det sker systematisk och löpande och idag har vi koll på totalt runt 1500 företag. Vi vet vilka som är på våra byggen och att de har rätt att vara där, säger Håkan Torhult, chef för nyproduktion på Familjebostäder.

– Vi hittar allt fler brister vilket kan verka negativt, men det visar snarare att vi blir bättre och bättre på att komma åt fusket. Vi har också stärkt våra krav vid upphandling och om entreprenörerna inte uppfyller kontraktskraven utfärdar vi viten. En byggarbetare utan giltigt ID06-kort ger vite på 10 000 kronor och påträffas illegal arbetskraft gör vi en polisanmälan och utfärdar vite på 50 000 kronor per person, för att nämna några påföljder. Vi har också rätt att avvisa personer som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd, säger Magnus Colling, avdelningschef för inköp på SISAB.

Under 2020 kommer bland annat två pågående domstolsärenden visa om dokumenterat fusk gör det möjligt för offentliga aktörer att utesluta oseriösa företag i offentlig upphandling, och hur stort ansvar huvudentreprenörer har för sina underentreprenörer.

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Det är positivt att allt fler förstår problemen och frågan får allt större uppmärksamhet i branschen och i samhället. Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och tillsynsmyndigheter att göra rätt. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet, säger Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem och ordförande för bolagens styrgrupp.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se