Myrbagge på jakt efter granbarkborrar. Foto: Mattias Sparf

Styltflugelarv (Medetera sp). Foto Gunnar Isacsson