Rivningsutrustning lyfter Lifco

Lifcos affärsområde Demolition & Tools där dotterbolaget Brokk som tillverkar rivningsrobotar ingår, ökade vinsten med 68 procent under 2021.

Affärsområdet Demolition & Tools var en starkt bidragande faktor för investmentbolaget Lifcos ökning av omsättningen för kalenderåret 2021. Det skriver Per Waldemarsson, vd i årsrapporten.

Bland Lifcos tre affärsområden Dental, Demolition&Tools samt Systems Solutions är det Demolition&Tools som går starkast just nu. Affärsområdet med bland annat dotterbolaget Brokk, som är världsledande på rivningsrobotar, ökade vinsten med 68 procent förra året och rörelsemarginalen ökade till 27 procent.

Lifcos totala omsättning steg med 26,8 procent varav den organiska delen stod för 15,3 procent. Även rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive förvärvskostnader steg med drygt 37 procent, som en följd av tillväxten.

Förutom Brokk ingår bland annat Demarec, Indexator, Hultdins, Kinshofer, MultiOne, RF-System och Aquajet Systems i Lifcos affärsområde Demolition & Tools.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se