Prestigefullt arbetsmiljöpris till NCC

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet. I etapp fyra i byggprojektet är Akademiska Hus byggherre och NCC är entreprenör och är nu vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020. Foto: Per Eriksson
Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet. I etapp fyra i byggprojektet är Akademiska Hus byggherre och NCC är entreprenör och är nu vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020. Foto: Per Eriksson

Det blev Team Ångström, NCC och Akademiska Hus i projektet Uppsala Universitets utbyggnad som rodde hem Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020! Priset som delas ut för andra året uppmärksammar team som har gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag.

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet. I etapp fyra i byggprojektet är Akademiska Hus byggherre och NCC är entreprenör och är nu vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020. Närvaro, dialog och trivsel har varit nycklar till märkbart minskade olyckor på bygget – vilket har lett till mätbara resultat, varit ett av de viktiga kriterierna för att få priset.

“Det har varit många kvalificerade ansökningar som visar på stort engagemang och gediget arbete för att hålla en hög nivå på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet”, Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

Juryns motivering:  ”Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över”.

Håll Nollans arbetsmiljöpris riktar sig till alla aktörer som är delaktiga i en byggprocess, och i år var det hela 17 stycken nomineringar. Tre av dess utsågs till finalister.

– Det har varit många kvalificerade ansökningar som visar på stort engagemang och gediget arbete för att hålla en hög nivå på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Vi vet att det finns initiativ som varje dag gör skillnad genom att engagerade personer och team bidrar och verkar för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser, att lyfta fram och dela detta med andra är ett viktigt syfte med priset, säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Ove Eriksson, Akademiska Hus och Henrik Roos NCC. Foto: Akademiska Hus/NCC.
Ove Eriksson, Akademiska Hus och Henrik Roos NCC. Foto: Akademiska Hus/NCC.