Pilotprojekt för certifieringen NollCO2

Foto: Fiskarhedenvillan.

Projektet Villazero avser att bygga ett koldioxidneutralt småhus för att utvinna de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen för ett hållbart byggande. Bakom Villazero står Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Villazero blir Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Villazero ingår nu i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en ny del inom NollCO2 för småhus.  Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar mot att bli det första småhuset att certifieras och därmed en pilot för andra småhus.

– Villazero är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Förväntningen är att göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv”, säger Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC.

– Det här är ett utvecklingsprojekt där vi ska utvärdera olika material ur olika aspekter med livscykelanalys (LCA). Jag är väldigt glad över att Villazero blir ett pilotprojekt inom SGBC och deras certifiering NollCO2. Fiskarhedenvillan kommer bygga huset och därefter ges möjlighet till fortsatt forskning, utveckling och utvärdering”, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB.

FAKTA:
Att NollCOcertifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. NollCOanvänds som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se