Nytt apteringssystem från Tigercat

Tigercat lanserar en ny generation apteringssystem som finns tillgängligt för företagets skördaraggregat 534.

Tigercat D7 kontrollsystem för skördaraggregat  är en ny generation som kombinerar en fältbeprövad hårdvara och styrsystem med ett Tigercat-utvecklat användargränssnitt.

Systemet uppges erbjuda en kraftfull funktionalitet, enkelthet och intuitiv förarnavigering.

Det finns två typer av apteringssystem tillgängliga för D7. Prioritetsbaserad apteringslogik använder en lista med operatörsinmatade sortiment för att bstämma hur trädet bäst behandlas. 

D7 Optimeringsnivå använder en värdebaserad logik. Genom att använda flera lager av matriser som korrelerar pris, efterfrågan och produktionsgränser till varje stockstorlek under varje trädslag, optimerar kontrollsystemet varje bearbetat träd för att uppnå bästa värde. Dessa matriser programmeras vanligtvis av virkesköparen.

Både Tigercat D7 prioritets- och optimeringsnivåer erbjuder de globala standarderna StanForD Classic, StanForD 2010 och PDF-produktionsrapportering baserad på kontrakt, operatörer, trädslag och produktgrupper. Rapporterna visar total kvantitet och volym samt per art och produktgrupp, kvantiteter och volym.Rapporter kan ses på skärmen eller exporteras för senare analys.

D7 kan utrustas med GPS-mottagare och programvaran GeoInfo. Detta ger en aktiv navigeringsapplikation som använder maskinens aktuella position på en georefererad karta.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se