Nya miljökrav på asfaltleverantörer

Trafikverket introducerar nya klimatkrav för asfalt. Genom förändrade metoder att tillverka asfalt kan utsläppen av växthusgaser minska avsevärt. I juni inför Trafikverket de nya kraven. Foto: Per Eriksson

Utsläppen av växthusgaser kan minska avsevärt genom att förändrar metoderna som man tillverkar asfalt. – Vi behöver skapa en tydlighet för att nå klimatmålen, säger Åsa Lindgren som är hållbarhetsexpert på Trafikverket.

Nu introducerar Trafikverket nya klimatkrav för asfalt efter att ha testat dem i olika projekt.

– Vi vill visa vår målinriktning och ge en tydlig beställning för att stimulera branschen mot omställningen till klimatneutralitet, säger Åsa Lindgren.

Trafikverket har som mål att vara klimatneutralt till år 2040. Det innebär att nettonollutsläppen då ska vara noll för växthusgaser. Kraven för utsläpp av växthusgaser i tillverkningen av asfalt kommer att skärpas successivt. De nya kraven från Trafikverk införs från och med juni i år och kommer innebära en minskning med 30 procent.

– Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger Åsa Lindgren.

Enligt Trafikverket måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livscykel för att ett vägprojekt ska vara klimatsmart. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid och vara återvinningsbar.

–Vi måste tänka på asfalt som en värdefull resurs. Vi behöver hitta rätt kvalitet till rätt plats. Det är inte klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart om asfaltsbeläggningen har en kort livslängd, förklarar Åsa Lindgren.

Det är i huvudsak tre aspekter som bidrar till minskade koldioxidutsläpp vid tillverkning av asfalt. Dels handlar det om att byta bränsle i asfaltverken, från fossilt till biobränsle. Ytterligare ett sätt är att återvinna gammal asfalt.

–Om man tillsätter returasfalt i produktionen av asfalt ger det besparingar i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Temperaturen i tillverkningsprocessen är också av viss betydelse ur klimathänseende, säger Åsa Lindgren.

En ny teknik som håller på att utvecklas är att ersätta en del av bitumenet, det svarta i asfalten som fungerar som bindemedel, med biogena alternativ som tallolja eller lignin.

–Här behöver vi mer kunskap för att kunna säkerställa kvalitet och livslängd, säger Åsa Lindgren, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se