varningsljusramp-wolverine-1200-mm-12-24-reg-65-ta1