Ny plattform för Brokks uppkopplade robotar

Brokk har lanserat Brokk Connect, en onlineplattform för företagets anslutna rivningsrobotar.

Brokk lanserar en onlineplattform för uppkopplade Brokkrobotar. Brokk Connect är en hårdvaru- och mjukvarulösning som är unikt utformad för Brokks rivningsrobotar, som ansluter dessa till en online-portal där ägaren kan spåra och hantera sina maskiner.

Förutom att tillhandahålla realtidsdata analyserar den information för att hjälpa användaren att optimera maskinanvändning och driftstid.

Brokk Connect är en onlineplattform speciellt utvecklad för uppkopplade Brokkrobotar, lösningen innehåller både hårdvara och mjukvara som är unikt framtagna för våra rivningsrobotar.

Hårdvaran som är installerad på maskinen är ansluten till både styrenheten och alla sensorer på maskinen. Mjukvaran är unikt utformad för att bearbeta och analysera all data från roboten, för att hjälpa ägare och operatörer att alltid ha full kontroll. För att ge bästa möjliga täckning är roboten ansluten via mobilnätet.

I Brokk Connect kan man spåra och hantera hela robotflottan, få exakt information om varje aktivitet samt få notiser om något händer eller om servicebehov uppstår. 

Brokk Connect kommer initialt att lanseras i Sverige, Schweiz och Italien. Senare 2021 kommer plattformen att finnas tillgänglig i resten av Europa och Nordamerika, följt av resten av världen.

Brokk Connect kommer att finnas tillgängligt för leverans på alla nya Brokkrobotar men kan även eftermonteras på äldre modeller.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se