Ny lösning för trädrötter på avvägar i städer

Företaget Wavin har tagit fram en produkt för att lösa problemet med trädrötter på avvägar. Produkten heter TreeTank och är en kassettlösning som gör att trädet växer i ett begränsat men tillräckligt stort område utan att förstöra infrastrukturen.

Trädrötter på avvägar är ett stort hinder för fler träd i svenska stadsmiljöer. Nu finns det olika lösningar på problemet vilket man bland annat testat i ett pilotprojekt, där kassettet styr rötterna som dessutom ger en bra miljö för tillväxt.

– Det är synd att vi inte har lyckats införa fler träd i stadsbilden i svenska städer, eftersom det finns många positiva sidovinster med detta. Dessbättre håller fokus på att skifta till trädens positiva effekter, och bland annat FN arbetar hårt för att fler träd ska planteras i städerna under insatsen ”Trees in Cities”, säger Vidar Handal, som är produktchef för dagvattenlösningar på företaget Wavin, som levererar lösningar för bygg- och infrastruktur.

Wavin har nyligen tagit fram ett nytt förslag på hur man kan lösa utmaningar genom att integrera träd på ett optimalt sätt. Produkten heter TreeTank och är en kassettlösning som gör att trädet kan växa i ett begränsat men tillräckligt stort område utan att förstöra andra delar av infrastrukturen.

– Träd i städer säkerställer god dränering när det finns överskottsvatten. Generellt har vi i Sverige för mycket vatten i våra städer, och där kan TreeTank-kassetterna fungera som en vattenreservoar under perioder med mycket nederbörd. Samtidigt är avdunstningen från ett träd upp till 500 liter per dag, och det säger sig självt att det också kan minska problemen med dagvatten i städerna, om det skapas tillräckligt många gröna oaser, säger Vidar Handal.

Wavin har stora förväntningar på TreeTank i Sverige och företaget räknar med att den kommer att stå sig väl i konkurrensen med andra kassettlösningar på marknaden.

I Köpenhamn har man nyligen genomfört ett anläggningsprojekt på Svendborggade i stadsdelen Österbro. Det finns plats för parkeringsplatser, cykelställ, trottoarer och cykelvägar, men också gröna oaser.

För Henrik Sølbeck Schmidt, som ledde projektet för entreprenören Barslund, blev TreeTank lösningen som både skapade plats för träd och andra nödvändiga element. En viktig detalj är att trädens rötter inte kommer att förstöra vägar, trottoarer och liknande.

– Ofta blir man tvungen att gräva ner kablar för att göra plats för träd, men genom att använda TreeTank i olika storlekar och dimensioner kunde vi plantera träden över kablarna och fortfarande se till att träden fick den plats de behöver för att växa, berättar Henrik Sølbeck Schmidt.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se