Ny importör för Petro Canada

petro-canada-duron

Sedan i våras är Karlskogaföretaget Nordiska Oljelagret AB ny importör av smörjmedel, motorolja och filter från Petro Canada för professionella användare.

– Produkterna är sedan tidigare väl etablerade på den svenska marknaden, och vi är nu en auktoriserad importör av Petro-Canadas smörjmedel och fettprodukter i Sverige, säger Marko Jokinen, vd på Nordiska Oljelagret.

Företaget ägs av det finska moderbolaget Voitelukeskus OY som funnits på den finska marknaden under 40 år.

Nordiska Oljelagret har sin bas i Karlskoga och köper lagerpats hos som en extern tjänst. Företaget kan leverera produkter ur det ordinariesortimentet på bara en dag från beställning till kunder i en stor del av landet. Från det nordiska centrallagret i Finland kan man leverera samtliga produkter på 2-3 dagar.

Länk till Oljelagret

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se