Ny energiklassning av byggbodar

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och mycket fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen har nu en branschgemensam standard tagits fram flr energiklassning av byggbodar.

Det finns omkring 60.000 byggbodar i Sverige som produceras av olika leverantörer som var och en har har sitt eget system för klassificering. Det har gjort det svårt att jämföra hur mycket energi olika bodar egentligen förbrukar. För att lösa problemet har det startats ett utvecklingsprojekt inom nätverket LÅGAN, med uppgiften att ta framen gemensam standard för hur bodar ska energiklassificeras.

Klassningssystemet som tagits fram kräver ingen tredjepartscertifiering och gäller alla bodar i Sverige. Ett antal funktionskrav avgör vilken energiklass som uppfylls. När projektet nu avslutas tar Rentalföretagen över huvudmannaskapet och ska bland annat arbeta med att ta fram en vägledning för hur klassningssystemet ska användas.

Utvecklingsprojektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen och drivs genom nätverket LÅGAN.

– Jag är väldigt nöjd med utfallet av projektet. Ett stort antal leverantörer och beställare har gemensamt och med stor konsensus tagit fram ett dokument med kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar. Under arbetets gång har det varit ett stort intresse från branschen att delta både i arbetsgrupper och referensgrupp och vi har redan fått en rad frågor från beställare som vill börja använda sig av systemet, säger Helena Eriksson, från Peab som varit projektledare för projektet.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se