Ny borrobot från Hilti

Hilti lanserar Hilti Jaibot – en semi-automatisk borrobot som omvandlar den digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. Genom detta tas därmed ytterligare ett steg mot digitalisering av byggbranschen. 

Hilti Sverige har haft en tongivande roll vid framtagandet av Hiltis nya globala lösning, precis som för nyligen lanserade exoskelettet EXO-O1.

– Byggbranschens produktivitet har legat efter andra sektorer i flera år. Pressade marginaler, utmaningar med att utföra moment i rätt sekvens enligt tidsplan och brist på kvalificerad arbetskraft är ofta realitet  i vår bransch. Genom att nyttja möjligheterna med digitalisering kan produktivitetsbristerna delvis kompenseras. Vi uppnår detta genom att länka samman design, planering, dataöverföring och utförande på byggplatsen på ett intelligent sätt, säger Fabio Pedrazzi, marknadschef på Hilti Sverige.

Spräckta tids- och budgetplaner är ett känt och vanligt förekommande problem, särskilt i stora byggprojekt. Betydande produktivitetsvinster är möjliga med digitalt planerade byggprojekt, i kombination med prefabricerade moduler, t.ex. vid samordnad installation. BIM-aktiverade robotlösningar gör också byggprocessen mer transparent med ökad effektivitet, konstant prestanda och färre fel. Potentiella konflikter mellan de olika disciplinerna kan också upptäckas i ett tidigt skede och begränsas – vilket resulterar i fler projekt som levereras i tid och inom budget.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se