Ny app ska förhindra skogsbränder

Foto: Per Eriksson.

De senaste åren har antalet skogsbränder ökat och ofta är det mänskliga beteenden som är orsaken till bränderna. Nu har Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) vidareutvecklat mobilappen “Brandrisk ute” för att förhindra att skogsbränder uppstår.

Många minns säkert den extremt torra och varma sommaren 2018 när minst ett 50-tal skogsbränder utbröt under mycket kort tid. Framförallt de stora skogsbränderna vid Kårböle i Hälsningland och Trängslet i Dalarna. Totalt brann över 25 000 hektar ned, vilket motsvarar drygt en promille av Sveriges totala skogsförråd. Nästan 7.000 räddningsinsatser genomfördes i terrängen till följd av skogsbränderna och de lokala räddningstjänsterna fick i många fall stöd från både nationell och internationellt håll.

Nu har MSB vidareutvecklat mobilappen “Brandrisk Ute” tillsammans med it-företaget Consid. Utecklingen är gjord för att kunna ge mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för både privatpersoner och professionella användare. Appen innehåller detaljerade brandriskprognoser, men även användargränssnittet och innehåller uppges ha uppdaterats.

Tanken med appen är att det ska vara enkelt för användaren att få den information som är relevant utifrån den brandrisk som råder personen befinner sig eller tid han eller hon planerar att åkakan användaren få reda på vilken brandrisk som råder, om det är eldningsförbud.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se