Nya 30 tons bandgrävare från Caterpillar

w_CM20180705-74957-24200

Caterpillar lanserar två nya grävmaskiner i 30-tonsklassen – Cat 330 och 330 GC, som får lägre bränsle- och underhållskostnader samt bättre förarkomfort jämfört med tidigare modeller. Cat 330 är som standard utrustad med inbyggd Cat Connect-teknik och är den maskinen av de två modellerna som har den högsta effekten och lyftkapaciteten.

Enligt Caterpillar höjer Cat Connect-teknik effektiviteten med upp till 45 procent vid traditionell nivellering.  Standardsystemet Cat Grade med 2D ger vägledning när det gäller djup, lutning och horisontellt avstånd på pekskärmen, vilket gör att förarna kan få ett mer exakt resultat. Systemet kan uppgraderas till Cat Grade med Advanced 2D eller Cat Grade med 3D. Standardmonterade Grade Assist automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser så att föraren håller rätt djup med enspaksgrävning.

Vågsystemet Cat Payload ger exakta lastmål och ökad lastningseffektivitet. Med vägning under körning och uppskattningar i realtid av nyttolasten hjälper Payload föraren att undvika överlastning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert plocka upp tunga föremål utan att tippa. Synliga och hörbara larm indikerar om en last är inom grävmaskinens gränser.

E-gräns förhindrar att grävmaskinen flyttas i förhållande till de börvärden som definierats av föraren. Systemet är särskilt användbart vid arbete under byggnader och nära trafik. Ett telematiksystem kopplar ihop byggarbetsplaten med kontoret och ger chefer maskinkritisk driftsinformation.

Nästa generations Cat-grävmaskiner uppges förbruka mindre bränsle per arbetsenhet än de modeller de ersätter – upp till 20 procent för 330 jämfört med 330F och så mycket som 15 procent för 330 jämfört med 330D2.

Det nya Smart-driftläget matchar automatiskt motor- och hydrauleffekten till grävförhållandena, vilket optimerar både bränsleförbrukningen och prestandan. För att ytterligare minska bränsleanvändningen sänks motorvarvtalet automatiskt när det inte finns något hydraulbehov. Grävmaskinerna är utrustade med en ny huvudreglerventil som gör att inga pilotledningar behövs, samtidigt som tryckförlusterna minskar och bränsleförbrukningen sänks.

Det nya kylsystemet använder automatiskt reverserande fläktar som övervakar hydrauloljans, kylarens och luft-till-lufteftekylarens temperaturer för att leverera exakt det luftflöde som krävs.

Cat 330 har en större 6 700 kg motvikt som gör att grävmaskinen klarar att lyfta nästan 10 procent mer än 330F och upp till 15 procent mer än 330D2. Med ökat svängtryck, en större svängdrivning och större svänglager ger Cat 330 fem procent högre svängmoment jämfört med tidigare serier, vilket underlättar arbetet vid återfyllning och lyft i sluttningar.

Caterpillars nya grävmaskiner ger utökade och mer synkroniserade underhållsintervaller, vilket sänker underhållskostnaderna med upp till 20 procent jämfört med tidigare serier.

Med val mellan Comfort- eller Deluxe-hyttpaket, eller ett Premium-paket, är alla den nya generationens Cat-grävmaskinshytter utrustade med funktioner som nyckellös tryckknappsstart, stor pekskärm med snabbvalsknappar samt ljuddämpat överrullningsskydd. En uppfällbar konsol i hyttpaketen Deluxe och Premium förenklar i- och urstigningen. Nya viskösa fästen minskar hyttvibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller. Stora fram-, bak- och sidorutor förbättrar sikten. Med tillvalet 360 graders runtomsikt (endast 330) kombineras bilder från flera maskinmonterade kameror för att förbättra förarens siktlinjer i alla riktningar. Förarna kan programmera respons och mönster på varje knapp på joysticken och skapa sina egna produktivitetsinställningar.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se