NRC Group är nordens största banentreprenör

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track OY i Finland klev företaget upp som Nordens ledande banentreprenör.
NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track i Finland klev företaget upp som Nordens ledande banentreprenör.

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track OY i Finland klev företaget upp som Nordens ledande banentreprenör.

Trots den starka tillväxten resulterade NRC Groups omstrukturering av den svenska verksamheten samt transaktionskostnader i samband med förvärvet av VR Track till en svag lönsamhet mot slutet av året.

Proformaomsättningen 2018 slutade på nästan 6,5 miljarder norska kronor. EBITDA-resultat för M&A-kostnader och inklusive omstruktureringskostnader i Sverige uppgick till 475 miljoner norska kronor. Orderstocken i början av 2019 var rekordhög och proformaorderboken var vid samma tidpunkt drygt 6,7 miljarder norska kronor.

– Vi har nu uppnått vårt mål att bli Nordens ledande entreprenör inom banrelaterad infrastruktur, i linje med vår uttalade vision från NRC Groups början 2011. Vi har under 2018 tagit ett starkt grepp om den nordiska marknaden och skapat en mycket bra grund för fortsatt god tillväxt på en marknad som förväntas växa med mer än nio procent årligen de kommande tio åren. Vår ambition är en årlig tillväxt som överstiger marknadstillväxten och därigenom tar ytterligare marknadsandelar, säger NRC Groups koncernchef Øivind Horpestad.

– Vi är idag ett företag som består av cirka 2 500 skickliga och entusiastiska medarbetare i Norden. Vi bygger miljövänliga transportlösningar med fokus på hållbart genomförande i alla projektfaser, från planering och projektering till byggnation och underhåll, fortsätter Horpestad.

NRC Group redovisade intäkter på 971 miljoner norska kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Till följd av omstruktureringskostnader i Sverige och en svag svensk marknad var EBITDA negativ med 7 miljoner norska kronor justerat för förvärvskostnader. Omsättningen för året var nära 3,2 miljarder norska kronor, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med 2017. EBITDA slutade på 132 miljoner norska kronor 2018, inklusive engångskostnader i Sverige.

Den norska enheten visar solid tillväxt och god lönsamhet. Verksamheten i Sverige präglades av svag marknadsutveckling under andra halvåret samt omstrukturering och nedskärningar för att optimera organisationen, stärka genomförandeförmågan och dra nytta av synergier i samband med förvärvet av VR Track. En ny ledningsgrupp för Sverige var på plats från början av 2019.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se