Nordisk Bergteknik förvärvar Bohus Bergsprängning

Foto: Nordisk Bergteknik.
Foto: Nordisk Bergteknik.

Koncernen Nordisk Bergteknik har förvärvat bergsprängningsföretaget Bohus Bergsprängning i Hedekas, norr om Uddevalla. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik närvaron på marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Bohus Bergsprängning är en av Sveriges ledande aktörer som erbjuder helhetslösningar inom berghantering. Bohus har specialistkunskap inom ovanjordssprängning och utför alla typer av bergsprängningsuppdrag. Kunderna finns inom branscherna mark- och anläggning samt infrastruktur.

Företaget har en väletablerad organisation med 50 egna medarbetare och maskiner. Bohus Bergsprängning grundades 1990, har huvudkontoret i Hedekas och verksamheten omsätter totalt cirka 120 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Bohus Bergsprängning. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en mycket kompetent ledning med kvalificerade yrkesarbetare, säger Andreas Christoffersson, vd för Nordisk Bergteknik.

– Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Roger Johansson, VD för Bohus Bergsprängning.

Bohus Bergsprängning kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag från och med den 1 januari 2020.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se