NCC färdigställer Östra Länkens etapp 4E i Luleå

web_ad4f29493f44c7a9_org

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå. Etappen 4E i Östra länken ska nu helt färdigställas och 3,6 kilometer nya vatten- och avloppsledningar ska anslutas till en ny pumpstation. Ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

NCC har fått i uppdrag att utföra ytterligare tre delar i etappen 4E. Det nya ledningssystemet kommer att anläggas genom ett av Luleås mest bevarandevärda skogs- och strandmiljöer, och områden med stora kulturvärden. NCC kommer också att utföra förberedande anläggningsarbete för en ny pumpstation belägen nära Luleälvens strand.

― Erfarenhetsöverföring och öppen dialog ger fördelar som exempelvis kortare ledtider i både projekterings- och utförandefasen. Vi har stort fokus på att bevara naturvärden och detta sätts på prov nu kommande delar i 4E. Speciellt på tredje delen där vi har väldigt smala passager mellan bevarandevärda tallar, säger Ingvar Mosesson, projektledare Luleå kommun.

Etappen som benämns som 4E, är indelad i fem delar totalt. Etappmålen är att säkra vattenförsörjning till det centralt placerade vattentornet och därigenom till luleåborna, före utgången av år 2022. I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn.

― Genom tät dialog och god planering tillsammans med kommunen säkrar vi även upp att allmänheten berörs så lite som möjligt av ombyggnationen, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.

Ordervärdet för de tre delprojekten uppgår till cirka 90 miljoner kronor som orderregistrerades under första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

NCC:s kontrakt ”Östra länken – fortsättning”, är en totalentreprenad i utökad samverkan, som innehåller optioner på sju etapper och fyra pumpstationer totalt. I dagsläget har NCC beställningsskrivelser från Luleå kommun på tre etapper.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se