Mindre koldioxid med Peabs asfalt

I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen.  Foto: Peab
I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Foto: Peab

I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med 61 procent – trots ökad volym.

Asfalten säljs under namnet ECO-Asfalt, och målet är att genom teknisk utveckling minimera produktens klimatpåverkan. Under 2017 slog Peab Asfalt dubbla rekord för andra året i rad. Företaget har aldrig producerat så mycket asfalt, och aldrig släppt ut så lite koldioxid.

Under 2015-2017 minskade de totala koldioxidutsläppen från företagets stationära asfaltverk med 61 procent, samtidigt som produktionsvolymen ökade med 10 procent. Vid tillverkning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den del av processen som kräver mest energi. Biooljan är en restprodukt från livsmedelsindustrin och klassas av Energimyndigheten som koldioxidneutral.

Sedan mars 2015 har Peab Asfalt konverterat alla stationära asfaltverk utom det med lägst volym, och idag är över 95 procent av massan från dessa verk ECO-Asfalt. Peab Asfalt genomförde under 2017 också en livscykelanalys som visar tillverkningens totala miljöpåverkan, från utvinning av råvaror till utleverans av färdig asfaltmassa.

Enligt företagets innovationsstrateg, Mats Wendel, bekräftar analysen att biooljan har absolut störst påverkan. Företaget vidtar dock åtgärder inom fler områden och har nu underlag för att prioritera det fortsatta miljöarbetet:

– Vi ser att sänkt tillverkningstemperatur får väldigt liten effekt i asfaltverk som eldas med bioolja. Där blir istället förbättrad arbetsmiljö det viktigaste incitamentet.

Ett område med högre prioritet är att utveckla tekniker som tillåter större andel återvunnen asfalt i ny massa med bibehållen prestanda. Utfasning av fossila bränslen i transporter och maskiner är också viktigt.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se